Tituly a ocenění

Ocenění je - v dorostu velmi nadějný (VN) a nadějný (N), ve starších třídách výborný (V), velmi dobrý (VD), dobrý (D), zadává se pořadí prvních 4 výborných příp. VD, ale také se pořadí stanovit nemusí.
CAC je čekatelství národního šampionátu krásy, může (ale nemusí) ho získat jedinec oceněný V1 od mezitřídy výše, v mladých je to CAJC - čekatelství šamp. mladých.
reserve CAC - může být zadán jedinci s V2
CACIB - čekatelství mezinár. šampionátu krásy - zadává se pouze jednomu psovi a jedné feně z konkurence CAC
reserve CACIB - může být zadán druhému nejlepšímu z konkurence CAC, doplněné o resCAC ze třídy, ze které je CACIB

Více informací získáte na stránkách CMKU

https://www.cmku.cz/index2.php?stranka=jak_na_to#is ampion

 

comments powered by Disqus