Původ anglického buldoka - historie

 

Anglický buldok má svůj původ ve Velké Británii. Chová se tam již dlouhá staletí jako národní rasa a za tu dobu získal nesmírnou světovou oblibu. I sám W. Churchill měl několik anglických buldoků. Dlouho se tito psi nesměli vyvážet. Proto se k nám dostali až dosti pozdě, zhruba v osmdesátých letech minulého století.

Tento pes vznikl zkřížením teriérů a mastifů, později byla dokonce i z plemene psa anglického buldoka odvozena další plemena, např. buldok americký.

Jakýmsi dávným prapředkem anglického buldoka byl údajně asijský starověký pes, tibetská doga, válečný asyrský a babylonský pes a moloská doga žijící v Athénách. Od těchto prapraprarodičů si nese svoji odvahu a vytrvalost.

Od dvanáctého století byl určený pro zápasy býků, lvů a medvědů se psy, což nebylo tenkrát nic neobvyklého. Začali s tím Normané, později v 16. století to převzali i šlechtické a královské dvory. A díky tomuto účelu získal svůj název bull-dog, což v překladu znamená doslova býčí pes. Tenkrát měl anglický buldok ještě štíhlou postavu. Tyto zápasy postupem doby nabývaly na brutalitě a krutosti, protože medvědi a tur přestávali být tolik cenní jako dříve, takže psi jich mohli utýrat k smrti hned několik během jednoho zápasu. Začali být první snahy vyšlechtit takového psa, který by byl schopný pevně se zakousnout do hlavy býka a nenechat se jím setřást, jinak by pes spadl na rohy býka. Takové požadavky by splňoval menší silný pes se zplácnutým čumákem a dolním předkusem čelisti. Anglický buldok byl schválně chovaný na řetězu, aby mu byla dodána zloba a agresivita pro souboje.

Býčí zápasy byly ve všech evropských státech zakázány až v první polovině 19. století. Role anglického buldoka jakožto agresivního zápasníka rázem přestala mít význam. Anglický buldok byl však už v téže době oblíbeným i v chudších vrstvách, kde ho lidé chovali jakožto klidného společníka, začali ho tedy přeměňovat do podoby, jakou známe dnes. Proto rasa anglického buldoka nezmizela, ale přežila do dnešních časů. Zásluhu na tom má Bill Georgie (1802-1881), který se šlechtěním zabýval a důraz přitom kladl právě na buldočí společenské vlastnosti. Chovatelé se dále zaměřovali na dekorativní vzhled anglického buldoka.

Díky svému svéráznému zjevu se anglický buldok v 19. století uplatnil také na výstavách psů. První standard anglického buldoka vznikl v Anglii v roce 1864. Oficiálně byl anglický buldok v Anglii uznán jako plemeno psa v 70. letech 19. století, v USA až ve 20. století. 

Anglický buldok ztělesňuje šlechetnost, sílu, krásu, pýchu a odvahu. Je ideální a konečnou podobou vyšlechtěného psa. Jiný pes se mu nepodobá, je jedinečného vzhledu. Je symbolem "krásné ošklivosti". 

Dnes je povaha anglických buldoků dosti jiná než tomu bývalo v minulosti. Jsou společenským plemenem a z jejich bývalé agresivity a zloby už toho moc nezbylo. Přesto, že je i dnes velmi odvážný a úporný, proti býkovi by se už dnes úspěšně postavit rozhodně nemohl.

Philip Reinagle: buldok (1790)
Philip Reinagle: buldok (1790)

 

comments powered by Disqus